Dostęp do przycisków zasilania w Windows 8 jest dosyć utrudniony. Na szczęście można je szybko dodać w postaci kafli bezpośrednio na ekranie startowym.

W tym celu wystarczy tylko uruchomić Notatnik i wkleić poniższy kod:

set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
strStartMenu = WshShell.SpecialFolders("StartMenu")
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & "\Shutdown.lnk")
oShellLink.TargetPath = "%systemroot%\System32\shutdown.exe"
oShellLink.Arguments = "-s -t 0"
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = "%systemroot%\System32\shell32.dll,27"
oShellLink.Description = "Shutdown Computer (Power Off)"
oShellLink.WorkingDirectory = "%systemroot%\System32\"
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & "\Log Off.lnk")
oShellLink.TargetPath = "%systemroot%\System32\shutdown.exe"
oShellLink.Arguments = "-l"
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = "%systemroot%\System32\shell32.dll,44"
oShellLink.Description = "Log Off (Switch User)"
oShellLink.WorkingDirectory = "%systemroot%\System32\"
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & "\Restart.lnk")
oShellLink.TargetPath = "%systemroot%\System32\shutdown.exe"
oShellLink.Arguments = "-r -t 0"
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = "%systemroot%\System32\shell32.dll,176"
oShellLink.Description = "Restart Computer (Reboot)"
oShellLink.WorkingDirectory = "%systemroot%\System32\"
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
Wscript.Echo "Shutdown, Restart and Log Off buttons have been created. You can now pin them to the Start Screen of your Windows 8 computer (if they are not already there)."

Następnie zapisz plik z rozszerzeniem VBS i uruchom skrypt. To wszystko! Po chwili na ekranie startowym Windows 8 zobaczysz trzy nowe kafelki. Jeden wyłączający komputer, drugi wylogowujący użytkownika i trzeci w postaci Restart.

Reklamy

Na Google Maps dla iGadżetów pewnie jeszcze poczekamy, ale okazuje się, że oryginalne mapy Apple’a z iOS 6 możemy zastąpić sobie webową wersją usługi firmy z Mountain View. Co ciekawe, dzięki jednemu z deweloperów – @benguild możemy nawet dodać sobie oryginalną ikonę map Google na ekranie domowym.

Dzięki rozwiązaniu opracowanemu przez @benguild dostęp do map Google uzyskamy bezpośrednio z pulpitu iGadżetu, bez potrzeby wcześniejszego uruchamiania przeglądarki. Ponadto mapy uruchamiane są w trybie pełnoekranowym. W tym celu musimy tylko zainstalować profile webowe, które znajdziecie poniżej:

Jako, że są to profile niepodpisane, to zostaniemy poproszeni o wyrażenie zgody na instalację z nieuwierzytelnionego źródła.

To tyle, po chwili na ekranie znajdziemy ikonkę Google Maps, którą oczywiście uruchomimy mapy.

Office dla Mac 2014 w drodze?

19 września 2012

Wiele na to wskazuje. Rąbka tajemnicy uchylił jeden z przedstawicieli Microsoftu udzielając odpowiedzi redaktorom serwisu 9to5mac.

Dwa dni temu Microsoft przekazał informacje na temat cen pakietu Office 2013 oraz usług z rodziny Office 365. Na drugą z tych w najbliższym czasie będą mogli załapać się również użytkownicy komputerów Mac. Co jednak z „pełnoprawną”, kolejną wersją pakietu na komputery Apple’a?

Okazuje się, że prace nad tą już trwają! 9to5mac raportuje, że zapytawszy o komentarz w sprawie ujawnionych cen Office’a otrzymał od jednego z przedstawicieli Microsoftu następującą odpowiedź: „Microsoft niedawno udostępnił Office dla Mac 2011 i obecnie pracuje nad kolejną wersją. Użytkownicy Maków są dla nas ważni, dlatego jesteśmy podekscytowani faktem, że będą mogli skorzystać z subskrypcji Office 365.

Najistotniejsze jest oczywiście pierwsze zdanie z cytowanego fragmentu. Nie spodziewajmy się jednak nowego Office’a dla Mac wcześniej niż na przełomie 2013 i 2014 roku. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że będzie to wydanie z numerkiem 2014. Tak więc (tradycyjnie już) z numerem o jeden większym niż wydania dla Windows.