Dostęp do przycisków zasilania w Windows 8 jest dosyć utrudniony. Na szczęście można je szybko dodać w postaci kafli bezpośrednio na ekranie startowym.

W tym celu wystarczy tylko uruchomić Notatnik i wkleić poniższy kod:

set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
strStartMenu = WshShell.SpecialFolders("StartMenu")
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & "\Shutdown.lnk")
oShellLink.TargetPath = "%systemroot%\System32\shutdown.exe"
oShellLink.Arguments = "-s -t 0"
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = "%systemroot%\System32\shell32.dll,27"
oShellLink.Description = "Shutdown Computer (Power Off)"
oShellLink.WorkingDirectory = "%systemroot%\System32\"
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & "\Log Off.lnk")
oShellLink.TargetPath = "%systemroot%\System32\shutdown.exe"
oShellLink.Arguments = "-l"
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = "%systemroot%\System32\shell32.dll,44"
oShellLink.Description = "Log Off (Switch User)"
oShellLink.WorkingDirectory = "%systemroot%\System32\"
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & "\Restart.lnk")
oShellLink.TargetPath = "%systemroot%\System32\shutdown.exe"
oShellLink.Arguments = "-r -t 0"
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = "%systemroot%\System32\shell32.dll,176"
oShellLink.Description = "Restart Computer (Reboot)"
oShellLink.WorkingDirectory = "%systemroot%\System32\"
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
Wscript.Echo "Shutdown, Restart and Log Off buttons have been created. You can now pin them to the Start Screen of your Windows 8 computer (if they are not already there)."

Następnie zapisz plik z rozszerzeniem VBS i uruchom skrypt. To wszystko! Po chwili na ekranie startowym Windows 8 zobaczysz trzy nowe kafelki. Jeden wyłączający komputer, drugi wylogowujący użytkownika i trzeci w postaci Restart.

Reklamy

Na Google Maps dla iGadżetów pewnie jeszcze poczekamy, ale okazuje się, że oryginalne mapy Apple’a z iOS 6 możemy zastąpić sobie webową wersją usługi firmy z Mountain View. Co ciekawe, dzięki jednemu z deweloperów – @benguild możemy nawet dodać sobie oryginalną ikonę map Google na ekranie domowym.

Dzięki rozwiązaniu opracowanemu przez @benguild dostęp do map Google uzyskamy bezpośrednio z pulpitu iGadżetu, bez potrzeby wcześniejszego uruchamiania przeglądarki. Ponadto mapy uruchamiane są w trybie pełnoekranowym. W tym celu musimy tylko zainstalować profile webowe, które znajdziecie poniżej:

Jako, że są to profile niepodpisane, to zostaniemy poproszeni o wyrażenie zgody na instalację z nieuwierzytelnionego źródła.

To tyle, po chwili na ekranie znajdziemy ikonkę Google Maps, którą oczywiście uruchomimy mapy.

Zapewne nie tylko ja nie wyobrażam sobie poranka bez kubka kawy? Jest jednak pewien problem… kawa szybko stygnie. Na szczęście jest na to sposób!

Jeden z użytkowników Reddit ukrywający się pod pseudonimem smellyexpat wpadł na dosyć ciekawe rozwiązanie omawianego problemu. Mianowice w celu podtrzymywania stałej temperatury kubka z kawą wykorzystał… zasilacz MacBooka!

Przyznacie, że rozwiązanie jest ciekawe? :-)